Close

Vybudování odpadového centra Bystřice pod Hostýnem

Vybudování odpadového centra včetně zřízení sběrného dvora, rozšíření kapacity kompostárny a místních komunikací.

Název zakázky: Zbudování odpadového centra Bystřice pod Hostýnem
Realizace: červen 2013 – leden 2014
Objednatel: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 47676175
Kontakt: Ing. Roman Hrabec
Objem prací: 7 038 745 Kč bez DPH

Fotodokumentace