Close

Demolice a stavební práce
Hydrogeologický průzkum
Sanace ekologických zátěží
Nakládání s odpady

 

Demoliční práce

Realizujeme demolice jednopodlažních i vícepodlažních budov včetně přeložek stávajících inženýrských sítí a objektů, konečnou úpravu terénu po provedení prací. V rámci realizace jsme schopní zajistit i projekční přípravu.

Demolice zlínský kraj
Stavební práce

Stavební práce zahrnují geotechniku a přípravu staveb, zemní práce, úpravu základových spár, stavební snižování hladiny podzemní vody, výstavbu kanalizací a drenážních systémů, realizace komunikací a chodníků, výstavba oplocení, inženýrskou a projekční činnost.

Příprava staveb
Hydrogeologický průzkum a sanační práce

Nabízíme ucelený komplex sanačních služeb, počínaje projektovými, průzkumnými, geologickými, a hydrogeologickými pracemi, inženýringem, testováním, a následnou realizací sanací ekologických zátěží – sanace saturované i nesaturované zóny.

Sanační služby
Nakládání s odpady

Zajištujeme komplexní služby při nakládání s ostatními i nebezpečnými odpady, což obnáší jejich identifikaci, vzorkování, doporučení pro další nakládání s nimi a transportu k bezpečné likvidaci. Zajištujeme dále pasportizaci odpadů, provozní a havarijní plány, plány odpadových hospodářství a další legislativní náležitosti nutné pro bezpečné nakládání s odpady.

Nebezpečné odpady

Geologické práce, sanace starých ekologických zátěží, geotechnické práce, pomocné práce pro stavby

Od roku 2007 společnost WSAEKO s.r.o.

provádí demolice staveb, hydrogeologické průzkumy, sanace ekologických zátěží, stavební práce a nakládání s nebezpečnými odpady.

spolupracujeme
PDS GEO, s.r.o.