Close

Revitalizace lokality Spaliště – Staré Město u Uherského Hradiště

Vybudování larsenové stěny, odtěžba kontaminovaných zemin, sanační čerpání a čištění kontaminované vody, monitoring.

Název zakázky: Revitalizace lokality „Spaliště“, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště
Realizace: březen 2015 – červenec 2015
Objednatel: EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ: 262 95 059
Kontakt: Ing. Vlastimil Píštěk
Objem prací: 12 995 015 Kč bez DPH

Fotodokumentace