Close

Reference

Chvalčov - oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace v zastavěné části obce Chvalčov

detail reference
Demolice vojenských objektů

Provedení demolice nevyužívaných 18 vojenských objektů v areálu letiště Přerov

Detail reference
Příprava území v areálu Kampusu UJEP

Demoliční práce, vyklízecí práce a realizace ochranných opatření, nakládání s odpady.

Detail reference
Vybudování odpadového centra Bystřice pod Hostýnem

Zbudování odpadového centra včetně zřízení sběrného dvora, rozšíření kapacity kompostárny a místních komunikací.

Detail reference
Rekonstrukce městského stadionu Ostrava - Vítkovice

Kompletní dodávka komunikací a zpevněných ploch a jejich odvodnění, demolice a rekonstrukce kanalizace

Detail reference
Revitalizace lokality "Spaliště" - Staré Město u Uherského Hradiště

Vybudování larsenové stěny, odtěžba kontaminovaných zemin, sanační čerpání a čištění kontaminované vody.

Detail reference