Close

Oprava místní komunikace Chvalčov

Oprava místní komunikace v zastavěné části obce – odstranění stávající konstrukční vrstvy, výstavba nové vrstvy a vybudování drenáže.

Název zakázky: Chvalčov – oprava MK na parc.č. 1122/1
Realizace: srpen 2014 – říjen 2014
Objednatel: Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 75 Chvalčov
Kontakt: Ing. Antonín Stodůlka
Objem prací: 1 400 092 Kč bez DPH

Fotodokumentace