Close

Demolice vojenských objektů

Demolice objektů včetně základových konstrukcí, přeložky inženýrských sítí, terénní úpravy po demolicích vč. zatravnění, nakládání s odpady.

Název zakázky: Provedení demolice nevyužívaných 18 vojenských objektů v areálu letiště
Realizace: říjen 2014 – duben 2015
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupený, Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem
Kontakt: Ing. Jiří Teplý
Objem prací: 5 097 745 Kč bez DPH

Fotodokumentace