Close

Příprava území v areálu Kampusu UJEP

Demoliční práce, vyklízecí práce a realizace ochranných opatření, přeprava odpadů a koordinační práce pro uložení odpadů.

Název zakázky: Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A-CPTO UJEP – 2012/0038
Realizace: červenec 2013 – listopad 2013
Objednatel: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 47676175
Kontakt: Ing. Roman Hrabec
Objem prací: 11 244 045 Kč bez DPH

Fotodokumentace